lunes, 22 de febrero de 2016

DIFERÈNCIES ART ROMÀNIC I GÒTIC

ART ROMÀNIC CATALÀ

RENAIXEMENT FEINA 3

ANÀLISI D'UNA OBRA DEL QUATTROCENTO (PINTURA): EL NAIXEMENT DE VENUS
1. Documentació General

1.1. Nom del quadre: 
 El Naixement De Venus.
1.2. Què s’hi veu? 
 L'arribada de Venus sobre una petxina i els déus Zèfir, Cloris i Flora esperant-la a la platja.
1.3. Quan es va fer?  
Entre l’any 1482 i el 1486.
1.4. Qui és l’autor?  
Sandro Botticelli.
1.5. On es troba o es trobava? 
 A la Galeria Uffizzi (Florència, Itàlia).
1.6. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc. del moment?  
L’obra es va realitzar durant l’època del Quattrocento, incluida dins del període artístic del Renaixement.

2. Anàlisi Formal

2.1. Com és la pintura?  
Estètica suau i el·laborada, fons bastant senzill i personatges molt detallats.
2.2. Suport utilitzat?  
Llenç (tela).
2.3. Tècnica pictòrica?  
Tremp.
2.4. Composició? 
 Els personatges estan distribuits en l’escena de manera bastant equilibrada, encara que la que destaca més és la deesa Venus.
2.5. Il·luminació i color?  
Els personatges destaquen molt gràcies al contrast entre aquests i el fons, ja que són molt detallats i el fons és bastant senzill.
2.6. Expressa repòs, moviment, força, etc.? 
 Expressa moviment, serenitat i pau.
2.7. Hi ha text inclòs?  
No.

3. Interpretació

3.1. Quin tema és?  
Tema mitològic.
3.2. Amb quina finalitat es va pintar?  
Compleix la funció d’explicar uns fets llegendaris/mitològics.
3.3. Qui encarregà l’obra? 
 Lorenzo di Pierfrancesco de Mèdici.
3.4. A qui s’adreçava l’obra? 
 Al client.
3.5. Símbols?  
Cap.
3.6. Quines influències artístiques s’hi poden observar? 
 Les de l’antiga Grècia.
3.7. Obra figurativa o no? 
 Sí.
3.8. Quina sensació comunica? 
 Sensació d’harmonia, serenitat i pau.
3.9. Si hi ha text, quina funció té? 
 No n’hi ha.
3.10. Recursos expressius? 
 Ús de la llum i les ombres per a destacar les figures i donar profunditat.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg/405px-Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg


 

ANÀLISI D'UNA OBRA DEL CINQUECENTO (ESCULTURA): DAVID


1. Documentació General

1.1. Què és? Nom de l'estàtua o grup escultòric.
És una escultura renaixentista del Cinquecento, anomenada David.


1.2. Què s'hi veu?
Mostra David preparant-se per a enfrontar-se a Goliat.


1.3. Quan es va fer? Cronologia.
Entre els anys 1501 i 1504.


1.4. Qui en va ser l'autor?
L’autor va ser l’italià Miquel Àngel.

1.5. On es troba o es trobava?
Es pot trobar a la Galleria dell'Accademia de Florència.

1.6. Quin era el context polític, social, econòmic, cultural, etc., del moment?
L'època del Renaixement es caracteriza per ser una de les grans aportacions a l'art i la cultura. Aquesta obra va ser creada durant el període del Cinquecento.


2. Anàlisi Formal

2.1. Com és l'estàtua o grup escultòric?

És una estatua del Renaixament.

2.2. Material utilitzat?
Marbre blanc de Carrara.
 
2.3.Tècnica escultòrica?
Pedra tallada, consiteix a eliminar el residu d’un bloc fins aconseguir la forma desitjada.
2.4. Forma/dimensions.
L’escultura té una altura de 5'17 metres.
2.5. Tipologia.
Escultura de bult rodó.
2.6. Cromatisme?
No, només es distingeix el propi color del marbre.
2.7. Expressa moviment, repòs, força..?
No expressa moviment, sinó repòs.
2.8. Com es disposen les parts de l'escultura?
En una sola part, el propi David.
2.9. Estil.
Renaixement; Cinquecento.
2.10.Quines diferències i semblances presenta aquesta obra respecte d'altres del mateix indret i/o període?
La representació de presonatges mitològics o llegendaris, la tècnica i material escultòric, la representació de moviment i/o repòs, la serenitat de les expressions, etc.

3.Interpretació
3.1. Quin tema és? S’hi veu representat David, un ésser llegendari grec. 3.2. Amb quina finalitat es va fer? Quina funció compleix?
Amb la finalitat d’ensenyar i explicar la mitològia grega, la creença que tenien.
3.3. Qui encarregà l'obra?
L'Òpera del Duomo.
3.4. A qui s'adreçava l'obra?
A la població.
3.5. Símbols.
Cap.
3.6. Quines influències artístiques s'hi poden observar?
Influències de l'Antiga Grècia.
3.7. Obra figurativa o no?
Sí, ja que no és abstracte.
3.8. Comunica sensació de força, seguretat, dinamisme, inestabilitat, estabilitat?
Sensació d'estabilitat, força, seguretat, poder, etc.
RENAIXEMENT FEINA 2

  REINAIXEMENT //

Cinquecento

INTRODUCCIÓ 
 Roma serà la ciutat del Cinquecento, al llarg del segle XVI la capital artística d'Itàlia va a "traslladar-se" a Roma, principalment per l'enorme influència del Papat, el qual es convertirà en gran protector dels artistes i contractant d'obres.Al llarg del període corresponent a l'alt Renaixement italià, denominat Cinquecento, l'art es veurà obligat a adequar-se a les normes que el decòrum imposi, circumstància derivada del fet que la major part de les obres seran encàrrecs destinats a la decoració d'edificis religiosos . Juntament amb això, cal afegir que l'art renaixentista clàssic arribarà en aquests moments la seva culminació, sense oblidar tampoc que aquesta serà una època condicionada artísticament per la tasca de grans figures com ara Miquel Àngel, Rafael o Leonardo da Vinci. 
ArquitecturaEquilibri, austeritat, robustesa i predomini de l'arquitectura sobre la decoració són característiques principals de les edificacions Cinquecento classicistes.
 S'empren ara els volums amb un sentit plàstic, buscant el contrast i el joc mitjançant la conjugació de les formes i el maneig de la llum.Aquesta serà una època de grans construccions i de grans autors així mateix, al llarg d'aquest segle XVI s'inicia el desenvolupament i execució d'un dels més importants plans arquitectònics com serà el destinat a la creació de la basílica de Sant Pere del Vaticà. 
Adjudicada inicialment la seva construcció a Bramante, la mort del mateix donarà lloc a l'elecció del pintor Rafael, la participació en el projecte es veurà truncada de la mateixa manera per la seva mort, sent realment el relleu del posterior triat (Antonio de Sangallo el Jove) el veritable artífex de l'edifici: Miquel Àngel. Aquest va a recuperar el pla inicial de planta central proposat per Bramante ia construir la magnífica cúpula que el corona, convertint-la en referència de tot el conjunt.
Per finalitzar, cal destacar dins de la tendència manierista als arquitectes Vignola.


EsculturaNo és possible parlar d'escultura renaixentista italiana sense nomenar a un dels més grans i importants artistes d'aquesta disciplina com és Miquel Angel.
En ell és possible trobar els diferents registres que se succeiran al llarg d'aquest segle XVI, des d'aquelles obres inicials on s'acaten totes les regles clàssiques fins al manierisme terrible, del tot visionari, dels seus "escultures inacabades" (exemple de les quals pot citar-se la Pietà Rondanini).
PinturaDues grans figures vindran a completar la llista de mestres renaixentistes, encara que aquesta vegada pel que fa a pintura es refereix:Leonardo Da Vinci i Rafael, el primer dels quals serà el prototip absolut d'home del Renaixement (pintor, escultor, inventor, etc .).Les obres de Leonardo tenen un cert misteri (servir la tècnica del sfumato per embolicar les seves representacions d'una espècie de suggestiu vel difuminador) que les fa especialment suggestives, a més que el seu mestratge tècnica i l'enorme coneixement que té del cos humà li possibilitaran abastar aquell registre d'emocions que desitgi representar.Gran observador de la naturalesa humana, l'estudi psicològic realitzat dels seus personatges queda patent en retrats com el de la universalment famosa Gioconda.

Rafael, gustós de models d'una ingenuïtat i bellesa equilibrada en els seus inicis, perfectes exemples del més pur classicisme, patirà una evolució enorme en la seva pintura a partir de l'assumpció de diverses influències, arribant fins i tot a fregar el Manierisme en les seves últimes peces. 

RENAIXEMENT FEINA 1

QUATTROCENTO

ARQUITECTURA:
-Característiques:
 • Elements del món clàssic: arcs de mig punt, garlandes, ordre corinti.
 • Horitzontalitat.
 • Proporcions geomètriques i matemàtiques.
-Obres i autors:
 • Brunelleschi: cúpula de santa Maria de Fiori (Florència) i Palau Pitti
                               
 • Alberti: palau ruccelai
 • Michelozzo: palau Medici 

 

ESCULTURA:
-Característiques:

 • Tenia un naturalisme realista.
 • Bellesa formal amb cànons clàssics i perfecció antómica.
 • Prestectiva lineal.
 • Fetes de màrbre y bronce.

-Obres i autors:
 • Ghiberti: portes del paradis. (Florència) •  Donatello: David i el Gattamelata
 • Verrocchio: Condottiero colleoni.
PINTURA:
-Característiques:
 • Naturalisme.
 • Expressivitat.
 • Prespectiva lineal.
 • volum a travès del color.
-Obres i autors:
 • Fra Angelico: anunciació

 • Mantegna: Crist mort
 • Masaccio: Trinitat
 • Botticelli: el naixement de la primavera.